Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki.
Więcej informacji w polityce COOKIES.

Regulamin sklepu internetowego

OponHurt24.pl

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.oponhurt24.pl. W szczególności, regulamin niniejszy opisuje warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Wioleta Ossowska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OponHurt24 Wioleta Ossowska, przy ul. Generała Jerzego Ziętka 112 P, 41-400 Mysłowice, o numerze NIP: 2220802820, REGON: 389889638 , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej „Sprzedającym”.

2. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się pod wskazanym w ust. 1 adresem Sprzedającego, pod adresem mailowym sklep@oponhurt24.pl, jak również pod numerem telefonu 576424637 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00 z telefonu komórkowego (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba kontaktująca się).

Niniejszy Regulamin zawiera następujące pozycje:

§ 1 Zakres działalności
§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§ 3 Warunki zawierania umów sprzedaży oferowanych produktów
§ 4 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 6 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§ 7 Postanowienia końcowe

§1 Zakres działalności

1. Sprzedający pod adresem internetowym www.oponhurt24.pl świadczy drogą elektroniczną usługę sprzedaży oferowanych w serwisie produktów.

2. Opisy i zdjęcia produktów oferowanych w sklepie wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają 23% VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki. Koszt wysyłki pojawia się w koszyku zamówień po wybraniu konkretnego produktu.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Sklep umożliwia zamówienie oferowanych towarów i usług. Aby z niego korzystać należy zainstalować powszechnie dostępne oprogramowanie, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox: wersja 3 lub nowsze, Opera: wersja 9 lub nowsze, Chrome: wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer: wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki powinny zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez osobę zainteresowaną skorzystaniem z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają mu korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania umów sprzedaży oferowanych produktów

1. Warunkiem skorzystania z oferty sprzedaży produktów, dostępnych na stronie sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi cenami produktów widocznymi na karcie produktu (podanymi w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT), zapoznanie się i akceptacja warunków polityki prywatności, kosztów wysyłki oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu w podsumowaniu zamówienia.

2. W celu zakupu wybranego produktu dostępnego w sklepie Kupujący wybiera produkt do koszyka zamówień. Wybór produktu do koszyka zamówień dokonywany jest poprzez kliknięcie na mieszczący się po prawej stronie zdjęcia produktu, aktywny po wyborze produktu, przycisk z napisem: „Do koszyka”.

3. Kupujący może skorzystać z opcji zachowania produktu w tzw. „schowku”, polegającej na zarezerwowaniu produktu do czasu opuszczenia serwisu (rezygnacji z zakupu) lub skierowania go do koszyka zamówień. Wybór produktu do „schowka” dokonywany jest poprzez kliknięcie na, mieszczący się po prawej stronie zdjęcia produktu, aktywny po wyborze produktu, przycisk z napisem: „Do schowka”.

4. W koszyku zamówień Kupujący może zapoznać się z jego zawartością, tj. z wybranymi produktami, ich ceną oraz kosztami zakupu (wysyłki) i sposobem dostarczenia produktu. Po wyborze opcji „Dalej” Kupujący dokonuje wyboru formy zamówienia – z rejestracją/logowaniem lub bez. Kupujący może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Kupującego, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego.

5. Zarejestrowani Kupujący mają możliwość:

- edycji swojego konta, tj. danych adresowych i kontaktowych;

- wgląd w historię swoich zamówień;

6. Kupujący w sekcji „Szczegóły zamówienia” podaje dane niezbędne do realizacji składanego zamówienia (zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności), tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, a następnie wybiera opcję zakupu z fakturą lub bez. Kupujący wskazuje następnie dane adresowe, niezbędne do wysyłki zamówienia.

7. W sekcji „Szczegóły zamówienia” Kupujący akceptuje również niniejszy regulamin, klikając przycisk „Akceptuję regulamin sklepu” oraz akceptuje postanowienia Polityki Prywatności, klikając przycisk „Akceptuję Politykę Prywatności”.

8. W sekcji „Podsumowanie zamówienia” Kupujący może skontrolować prawidłowość podanych danych, złożonego zamówienia oraz dowiaduje się, jaki jest finalny koszt zamówienia i sposób jego realizacji.

9. Zawarcie umowy sprzedaży wybranych produktów następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Kupującego po kliknięciu na przycisk „Zamawiam i płacę”. W tym momencie następuje jednoczesne przesłanie formularza zamówienia do wiadomości Sprzedającego. Kupujący otrzymuje na podany adres mailowy – potwierdzenie zawarcia umowy.

10. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym. W przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”, Sprzedający zastrzega limit wysokości skorzystania z tej opcji do 10.000,00 zł brutto. W przypadku gdy zamówienie przekroczy wartość 10.000,00 zł brutto forma płatności „za pobraniem” nie będzie dostępna.

11. Całkowity czas realizacji i dostawy zamówionych produktów jest uzależniony od ich dostępności w magazynie sklepu oraz magazynach producentów i pokazany jest w karcie produktu. Łączny czas realizacji i dostawy produktów oraz wykonywania usług nie przekracza 30 dni od daty zawarcia umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem usług firm kurierskich czy firm spedycyjnych zajmujących się transportem oraz doręczaniem zamówionego towaru.

12. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez dostarczenie ich za pomocą wybranej przez Kupującego opcji doręczenia, na podany w formularzu zamówienia adres Kupującego. Dostawa odbywa się na terenie Polski.

13. Sprzedawca zastrzega, że kod DOT opon podawany jest wyłącznie dla opon starszych niż 36 miesięcy. Dla opon młodszych numery DOT nie są przez Sprzedawcę sprawdzane ani podawane, chyba że w ofercie podano inaczej.

14. W przypadku nieodebrania lub nieuzasadnionego zwrotu przesyłki przez Kupującego, Kupujący zostanie obciążony kosztami wysyłki w obydwie strony.

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument formularz odstąpienia od umowy- który przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem podanej przez niego wiadomości e-mail- oraz wyśle go na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy Sprzedającego, tj.: oponhurt24@gmail.com. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę Konsumenta w sposób dostateczny. Formularz Oświadczenia znajduje się na stronie sklepu.

4. Sprzedający, w przypadku wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy zwraca Konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu.

5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot Sprzedającemu lub przekazać go osobiście nie później niż do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu przed jego upływem.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu przedmiotu. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymaną z nim fakturą z wyraźną adnotacją "odstąpienie od umowy".

8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Jeśli Sprzedający stwierdzi, że Towar nosi ślady użytkowania Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy.

9. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

10. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów:

- których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Konsumenta;

- które posiadają krótki termin przydatności;

- które zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, a po otwarciu opakowania nie można ich zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a zostały one otwarte po otrzymaniu.  

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy sprzedawany towar objęty jest gwarancją lub rękojmią producenta bądź dystrybutora.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za zgodność towaru z zawartą umową w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedający odpowiada względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedającego, tj. do dwóch lat od wydania towaru, Kupujący będący Konsumentem jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wysyłając lub dostarczając osobiście zgłoszenie reklamacyjne drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@oponhurt24.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny ul. Generała Jerzego Ziętka 112 P, 41-400 Mysłowice. Kupujący niebędący konsumentem jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o wadzie pod rygorem utraty uprawnienia do dochodzenia roszczeń z tytułu wady produktu lub usługi.

3. Wzór protokołu reklamacji przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem podanej przez niego wiadomości e-mail.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

· imię i nazwisko;

· adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu);

· przedmiot reklamacji;

· przyczynę reklamacji;

· podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).

5. Kupujący po zgłoszeniu reklamacji zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć reklamowany Towar wraz z protokołem reklamacji na swój koszt na adres wskazany przez Sprzedawcę.

6. Reklamacje- po dostarczeniu towaru przez Kupującego- rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający ma możliwość wstrzymania się z rozpatrzeniem reklamacji do czasu uzupełnienia przez Kupującego danych niezbędnych do jej rozpatrzenia.

8. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego.

9. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi nie wpływa na uprawnienie Kupującego do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji udzielanej przez Producenta na sprzedawany towar.

10. Gwarancja może zostać udzielona przez Producenta towaru na zasadach opisanych w dokumencie gwarancyjnym.

§6 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Właściciel niniejszego serwisu, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz dla celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem oponhurt24.pl. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wszelkich wymogów stawianych przez art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

2. Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajduje się na stronie internetowej oponhurt24.pl.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Kupującym umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin Sklepu“.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie głównej serwisu wraz ze szczegółowym zestawieniem zmian Regulaminu na okres co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmian. Kupujący posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej Konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).