Goodride

ZUPERECO Z-107 185/60 R15 84H

197zł/ szt.

komplet 4 opon za: 788 zł

Dostawa kurierem

Wysyłka w 24h

14 dni na zwrot

Typ pojazdu: osobowy
Sezon: letnie
Rozmiar: 185/60 R15
Indeks prędkości: H do 210 km/h
Indeks nośności: 84 do 500 kg na oponę
Rok produkcji: DOT2024
Etykieta UE:
E B 70
Opis
Specyfikacja
Etykieta EU
Gwarancja

brak opisu

Dane podstawowe

Typ pojazdu: Opony samochodowe
Rozmiar: 185/60 R15
Bieżnik: ZUPERECO Z-107
Sezon: letnie
Rok produkcji: DOT2024
Kod towaru: 6938112620677
Czas dostawy: 24h

Parametry techniczne

Indeks prędkości: H do 210 km/h
Indeks nośności 84 do 500 kg na oponę
Opór toczenia Klasa E
Przyczepność na mokrej nawierzchni Klasa B
Hałas zewnętrzny 70 dB
Rant ochrony
Homologacja

I. Ogólne warunki gwarancji:

1. Gwarancją objęte są wady fizyczne towaru powstałe z przyczyn tkwiących w towarze a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne , o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego poniżej:

a) dla opon osobowych, 4x4 oraz dostawczych 5 lat od daty zakupu nie więcej jednak niż 7 lat od daty produkcji zakupionych po 31.12.2020 roku,

b) dla opon ciężarowych, rolniczych i przemysłowych 2 lata gwarancji nie więcej jednak niż 4 lata od daty produkcji zakupionych po 31.12.2020 roku,.

2. Zgłoszenie reklamacji należy dokonać u sprzedawcy opon.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

a) zgłoszenie reklamacji poprzez przedłożenie kompletnie wypełnionego formularza udostępnionego przez importera;

b) zgłoszenie reklamacji przez kompletne przedstawienie reklamowanego wyrobu wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu przez użytkownika (paragon, faktura), w przypadku braku dokumentów dowodem zakupu będzie ostatni zakup dokonany przez pośrednika u importera;

c) udokumentowany zakup przez nabywcę (pośrednik, użytkownik) u importera;

d) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%;

e) zgłoszone opony do reklamacji oczyszczonej z zanieczyszczeń (kamieni, ziemi, itp.) w przypadku dostarczenia opony zanieczyszczonej reklamacja zostanie oddalona.

f) dostarczenie opony z protokołem do importera, proces reklamacji rozpoczyna się o momentu dostarczenia reklamowanych opon z protokołem do importera.

4. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od momentu rozpoczęcia procesu reklamacji określonego w punkcie 3 w przypadku wydłużenia terminu zostanie o tym fakcie poinformowany nabywca (pośrednik, użytkownik), który dokonał zakupu u importera.

5. Decyzja dotycząca zgłoszonej reklamacji zostaje przekazana nabywcy (pośrednik, użytkownik) droga elektroniczną, który dokonał bezpośredniego zakupu u importera.

6. Od decyzji importera dotyczącej zgłoszonej reklamacji nie przysługuje odwołanie do importera.

7. W przypadku nieuznania reklamacji zwrot odbywa się na koszt nabywcy (pośrednik, użytkownik), który dokonał zakupu u importera.

8. W przypadku braku żądania zwrotu opony lub nie odebrane opony w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji opona zostanie zutylizowana.

9. Gwarancją nie są objęte opony:

a) z nieczytelny/usuniętym nr DOT i/lub numerem fabrycznym;

b) zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika (TWI- wskaźnik maksymalnego zużycia opony);

c) naprawiane bez w względu na sposób i miejsce naprawy oraz pogłębiane;

d) z mechanicznym uszkodzeniem, które uniemożliwia dalszą eksploatacje opony;

e) z mechanicznym uszkodzeniem wyniku przebicia, przecięcia, uderzenia, zakleszczenia obcego ciała, stosowania łańcuchów;

f) nieprawidłowo przechowywane/transportowane, które były narażone na trwałe odkształcenie oraz działanie czynników chemicznych, ropopochodnych lub wysokiej temperatury;

g) zastosowane niezgodnie z przeznaczeniem, eksploatacją niezgodnie z zaleceniami zdefiniowanymi na boku opony;

h) nieprawidłowo zamontowane, zdemontowane oraz założone na nieprawidłowo dobraną obręcz lub na obręcz o złym stanie technicznym;

i) eksploatowane na niesprawnym technicznie pojeździe;

j) z nieprawidłowo dobranym ciśnieniem (zawyżone/zaniżone ciśnienie);

k) nieprawidłowym lub nadmiernym zużyciem bieżnika w wyniku eksploatacji w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, agresywnym stylem jazdy oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego;

l) w wyniku naturalnym procesu starzenia się gumy;

m) zużyte powyżej 10% zgłoszone na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku opony;

n) z widoczna wada fabryczna ujawnioną, a nie zgłoszoną do 14 dni po jej ujawnieniu; 10. Wszelkie szkody, niedogodności oraz utracone korzyści z tytułu nie używania pojazdu w wyniku zgłoszonej reklamacji nie będą rekompensowane przez importera.

11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12.Wszelkie kwestie sporne pozostające w związku z niniejszą gwarancją rozpatrywane będą przez sąd miejscowo właściwy dla importera.